Onze visie

Waarom ballet- en dansonderwijs?

In veel gemeenten vormen ballet en (moderne) dans een belangrijk onderdeel van de lokale amateurkunst. Zo ook in Nootdorp. Door middel van ballet- en dansonderwijs wordt (veelal) aan jongeren in de leeftijd vanaf 5 jaar – onderverdeeld in verschillende jaargroepen – via een pedagogisch uitgewerkte aanpak gevoel voor houding, beweging, coördinatie en ritme bijgebracht. De leerlingen ontvangen allen een algemene dansvorming. 

Veel kinderen maken bij het volgen van het ballet- en dansonderwijs voor het eerst echt kennis met diverse muziek soorten. In de lessen krijgen de leerlingen op een spontane wijze gevoel en waardering voor muziek. Daarbij krijgen ook de opbouw, structuur en ritme van deze muziek de aandacht. Ook is het balletonderwijs gericht op het beleven, ervaren en uitbeelden van de ‘muziekbeelden’ en muzikale emoties in beweging en dans.

Lichaamsbeheersing, houding en beweging staan centraal bij ballet en dans. Een aanzienlijk deel van een les wordt gericht op spier- en gewrichtsoefening, conditie en lenigheid. Heeft dit bij de jongste leerlingen een meer speels en spontaan karakter, bij de oudere leeftijdsgroepen wordt dit element steeds meer gerichte lichaamstraining. Dit vergt een professionele deskundigheid van de docenten om een verantwoorde ontwikkeling te garanderen en blessures te voorkomen. Van de leerlingen vraagt dit stevige inspanningen en een goede lichamelijke conditie.

Ballet- en dansonderwijs blijkt een belangrijke stimulans voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van jongeren. Het draagt bij aan een groei van het zelfvertrouwen. Het blijkt een zinvolle aanvulling op het reguliere basisonderwijs en het voortgezet onderwijs.Ook voor volwassen beoefenaars van ballet en moderne dans geldt dat deze vorm van vrijetijdsbesteding een steeds populairdere mix is van lichaamsbeweging, sociale ontmoeting en cultuur.

Het doel van ballet en dans

Het doel van ballet / dans ligt in een harmonische opvoeding op artistiek niveau, waarbij de volgende elementen aanwezig zijn:

Het lichamelijk element

  • Vrij leren bewegen in de ruimte, om tot artistieke en/of expressieve uiting te komen
  • Verbeteren van het reactievermogen en de houding
  • Betere bewustwording van de lichaamsdelen en de coördinatie daarvan

Het mentaal element

  • Overwinning van de geremdheid en verlegenheid
  • Muzikale ontwikkeling (het aanvoelen van de muzikale bewegingen)
  • Bevordering van de spontaniteit door middel van expressie van gevoelens en handelingen met of zonder muziek
  • Het aanleren van persoonlijke discipline, waardoor de groep plezierig functioneert

Het sociaal element

  • De groepsbinding is van groot belang
  • Het is niet de bedoeling dat er een competitiesfeer ontstaat

Het therapeutisch element

  • Ten aanzien van lichamelijke (en ook wel psychische) problemen kan het ballet onderwijs preventief werken

Het aanleren van de juiste technieken staat in de lessen centraal. Dat gebeurt in een goede sfeer, zodat de deelnemers veel plezier aan de lessen beleven. Een uurtje dans behoort zowel in- als ontspannend te zijn.